Quay lại trang chủ

Chuyên mục | Văn bản pháp luật

Công văn số 1381 BCH Đoàn tỉnh Quảng Ninh Về việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022

Công văn số 1381 BCH Đoàn tỉnh Quảng Ninh Về việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022

👤Nguyễn Thị mai Thương 🕔3 năm trước

Công văn số 1381 BCH Đoàn tỉnh Quảng Ninh về việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch Hội DNT tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.  

Xem bài