Quay lại trang chủ

Quy trình kết nạp Hội viên

- Sau khi hoàn tất nhận hồ sơ gia nhập, Đại diện Ban chấp hành Hội DNT Quảng Ninh Hội sẽ đến thăm hỏi Hội viên tiềm năng và Doanh nghiệp để tạo sự thông hiểu giữa hai bên.

- Sau buổi gặp gỡ, các Hội viên tiềm năng đáp ứng đầy đủ điều kiện gia nhập Hội sẽ nhận thư thông báo kết nạp, các khoản hội phí theo Điều lệ Hội, ngay khi hoàn tất các nghĩa vụ hội phí sẽ chính thức là Hội viên Hội DNT Quảng Ninh.

- Hội viên mới sẽ được giới thiệu và nhận chứng nhận trong các kỳ họp mặt Hội viên vào các Quý Hội tổ chức.