Quay lại trang chủ

Về chúng tôi

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh  là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của Doanh nhân trẻ Quảng Ninh, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Doanh nhân trẻ tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và đất nước nói chung.

Lịch sử hình thành và phát triển

Tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ được thành lập năm 1998. Trên cơ sở Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ. Hội các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 2002 với 11 hội viên. Nhiệm kỳ 2012 - 2017 Hội đổi tên thành Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Quảng Ninh.

Phong trào Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã trải qua 18 năm hình thành và phát triển. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã có những bước tiến rõ rệt, số lượng hội viên đến nay gần 200 hội viên, Hội đã thành lập 01 Câu lạc bộ Golf Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh.

Hội đặc biệt chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực của Doanh nhân và Doanh nghiệp; nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chung sức phát triển cộng đồng. Khẩu hiệu hành động "Kết nối kiến tạo giá trị" là một bước trưởng thành của Doanh nhân trẻ trong tư duy và văn hóa hành động, sự hợp sức hướng đến giá trị tốt đẹp, thực thi và cống hiến. Chung sức và trách nhiệm của lực lượng Doanh nhân xung kích và kế thừa tạo nên những giá trị tốt đẹp của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Chủ tịch Hội qua các thời kỳ

+ Anh Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch Hội Khóa I - Nhiệm kỳ 2002 - 2005

+ Anh Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khóa II - Nhiệm kỳ 2005 - 2008 và Khóa III - nhiệm kỳ 2008 - 2012

+ Anh Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch Hội Khóa IV - Nhiệm kỳ 2012 - 2017

+ Anh Lưu Công Thành - Chủ tịch Hội Khóa V - Nhiệm kỳ 2017 - 2022