Quay lại trang chủ

Điều kiện trở thành Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Ninh

* Điều kiện cơ bản để trở thành Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Ninh:

- Người xin gia nhập từ độ tuổi 18 đến 45 tuổi tại thời điểm gia nhập Hội.

- Hội viên quá tuổi theo quy định của Điều lệ, nếu có nguyện vọng vẫn được tham gia Hội với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như mọi hội viên (trừ quyền biểu quyết).
- Chức vụ: từ Trưởng đại diện chi nhánh, Phó giám đốc, Giám đốc, Tổng giám đốc, CT HĐQT, TV HĐQT trong Công ty.
- Có trụ sở doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh hoặc trên địa bàn các tỉnh.
- Doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động từ 06 tháng trở lên.

Đóng Hội phí:

+ Hội phí: 3.000.000đ/năm (đóng phí một lần/năm)

* QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

I. Quyền lợi của Hội viên

I-1. Được hỗ trợ phát triển thương hiệu

- Được Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Ninh giới thiệu tham gia giải thưởng Sao Đỏ, Sao Vàng Đất Việt và Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc do Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam tổ chức để khẳng định và nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp trong nước và trên trường quốc tế.

- Được tham gia tài trợ cho các sự kiện, các chương trình và các hoạt động của Hội.

I-2.    Được hỗ trợ phát triển kinh doanh

- Được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan xúc tiến thương mại, các hiệp hội trong và ngoài nước tổ chức với mức phí cực kỳ ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được Hội thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội và doanh nghiệp hội viên, các thông tin về cơ hội giao thương, các thông tin về thị trường và tin về các văn bản luật mới ban hành... qua Bản tin, Bản tin điện tử, website và fanpage của Hội.

- Được sử dụng phòng thông tin của Hội và các phương tiện cần thiết để truy cập các thông tin về hoạt động Hội và doanh nghiệp Hội viên. 

- Được Hội giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc phổ biến thông tin liên quan đến doanh nghiệp trên Bản tin, Bản tin điện tử, website và fanpage của Hội.

- Được tham gia quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trên bản tin Hội và website Hội với phí ưu đãi.

- Được tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện các cơ quan ban ngành chủ quản: các Sở, cơ quan, ban ngành,  thuế, hải quan...do Hội tổ chức.

- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.

I-3.    Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo theo các chuyên đề về nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp và kỹ năng làm việc cho nhân viên trong doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chi phí, marketing... do Hội tổ chức với mức phí ưu đãi. 

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các buổi tham quan mô hình quản trị mẫu tại các doanh nghiệp thành công do Hội tổ chức để học hỏi kinh nghiệm với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được tham gia hoặc cử nhân viên tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về điều hành và quản lý doanh nghiệp... do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với các đối tác là các tổ chức trong/ngoài nước với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.

- Được tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Hội kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. 

I-4.    Được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp

- Được yêu cầu Hội đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật. 

- Được tham dự các buổi đối thoại với đại diện các cơ quan ban ngành do Hội tổ chức và đề xuất, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, xã hội và luật pháp liên quan đến môi trường kinh doanh và đời sống doanh nghiệp. 

- Những Hội viên tiềm năng sẽ được Hội giới thiệu ứng cử hoặc đề cử vào Ủy viên Ban chấp hành hoặc Ban lãnh đạo Hội DNT Quảng Ninh.

I-5.    Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí

- Được tham gia các cuộc họp mặt giao lưu toàn thể hội viên do Hội tổ chức hàng quý. Đây là dịp để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.

- Được tham gia các chương trình dã ngoại, hoạt động thể thao, từ thiện…do Hội tổ chức. 

- Được Hội gởi hoa vào dịp các sự kiện lớn của doanh nghiệp tổ chức mời Hội.

II.    Nghĩa vụ của Hội viên

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội. 

- Đóng đủ phí gia nhập Hội và Hội phí theo qui định của Hội.

- Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động Hội. Góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.

- Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín vào các cấp lãnh đạo của Hội.

Đăng ký ngay