Quay lại trang chủ

Chuyên mục | Chân dung doanh nhân

Sống tỉnh thức mỗi ngày để vững vàng và ứng biến trong khủng hoảng

Sống tỉnh thức mỗi ngày để vững vàng và ứng biến trong khủng hoảng

👤QMAS Dev 🕔4 năm trước

Chiến lược đầu tư dài hơi, ứng dụng công nghệ Theo chị Nguyễn Việt Hoà, dù khủng hoảng hay không thì các doanh nghiệp luôn phải hoạt động...

Xem bài