Quảng Ninh - Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số

Tiêu điểm
Chuyên mục: Tin liên kết Thứ ba, 30/11/2021

Nhằm đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 26/11, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quan đội (Viettel) đã tổ chức Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự và tham gia ký kết có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số.

Theo đó, UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel cùng thống nhất tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Hai bên cùng phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số toàn diện để góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số cả ở 3 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trên quan điểm thống nhất đó, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Viettel cùng đưa ra 8 nội dung trọng tâm của chuyển đổi số, gồm: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, có công nghệ mới nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển mạng 5G; xây dựng Quảng Ninh trở thành mô hình điểm trong toàn quốc về xã hội số; hỗ trợ chuyển đổi số cho tỉnh và các thành phố, huyện, thị xã; tham gia xây dựng đề án chuyển đổi số…

 

Bên cạnh đó, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; xây dựng và thực hiện thí điểm các giải pháp/nền tảng số để triển khai mô hình điểm Huyện chuyển đổi số toàn diện đối với huyện đảo Cô Tô; xây dựng phát triển các mô hình “cảng dữ liệu” tại Quảng Ninh.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cam kết dành nguồn lực tốt nhất cả về con người, công nghệ và tài chính để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ hợp tác với tỉnh Quảng Ninh.

Hai bên cùng thống nhất sẽ thường xuyên tổ chức và duy trì các cuộc làm việc giữa lãnh đạo hai bên để đảm bảo các nội dung hợp tác được thực hiện theo đúng thỏa thuận. Triển khai lập kế hoạch tổng thể và chi tiết từng nội dung bao gồm cả dự báo, đánh giá các yếu tố trong quá trình triển khai; khuyến khích đưa ra các giải pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đã thông tin nhanh về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn. Viettel đã xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ số và có nhiều kinh nghiệm, kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nền tảng số, dữ liệu số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số tại nhiều ngành, địa phương trên toàn quốc.

Tại Quảng Ninh, Viettel chiếm 65% thị phần viễn thông, đây là yếu tố thuận lợi trong việc chuyển đổi số. Viettel cam kết dành nguồn lực tốt nhất cả về con người, công nghệ và tài chính để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ hợp tác tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi ký kết.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã nêu bật những định hướng, kế hoạch phát triển gắn với chuyển đổi số của Quảng Ninh trong thời gian tới.

Theo đó, Quảng Ninh xác định chuyển đổi số đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết, xác định xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tiến tới chính quyền số là mục tiêu quan trọng, cấp bách. Do đó, tỉnh đang tập trung đầu tư vào hạ tầng số, nỗ lực triển khai từng bước công cuộc chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh trên 3 trục, gồm: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số…

Đánh giá cao hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông và chuyển đổi số của Viettel, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn bên cạnh việc xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, Viettel sẽ hợp tác cùng tỉnh phát triển nguồn nhân lực, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, tư vấn, tham gia xây dựng đề án chuyển đổi số… Quảng Ninh sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để Viettel tiếp cận, nghiên cứu triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Báo Quảng Ninh 

Chuyên mục: Tin liên kết 30/11/2021