Quay về trang chủ

Ngày 12/03/2021, Hội nghị Ban chấp hành Hội DNT Quảng Ninh

Ngày 12/03/2021, Hội nghị Ban chấp hành Hội DNT Quảng Ninh

Ngày 12/03/2021, Hội DNT Quảng Ninh tiến hành cuộc họp Ban chấp hành Hội, bàn về công tác hoạt động Hội trong năm 2021, và xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công chức năng nhiệm vụ hỗ trợ phụ trách các mục việc Hội.

Tham dự cuộc họp gồm có: Anh Khúc Đình Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội (Chủ trì cuộc họp); Chị Lê Thị Thêm Phó Chủ tịch Hội; Anh Phạm Hồng Thái Phó Chủ tịch Hội, và 13 anh, chị Ủy viên Ban chấp hành về tham dự chương trình.

Hội nghị Ban chấp hành Hội DNT Quảng Ninh

Tại Hội nghị Anh Khúc Đình Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội - Chủ trì Hội nghị bàn về công tác hoạt động Hội trong năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm, cùng các anh, chị Ủy viên Ban chấp hành thảo luận đưa ra ý kiến đóng góp phát triển xây dựng phong trào Hội. Nhất là trong hai năm qua bị ảnh hưởng tình chung dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động chương trình kết nối và gặp mặt hội viên phải tạm hoãn, các doanh nghiệp hội viên cũng gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là các ngành Du lịch và thương mại. Năm 2021 cần khắc phục và hỗ trợ hội viên để hướng đến phong trào Doanh nhân trẻ ngày càng phát triển vững mạnh. 

Anh Khúc Đình Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội phát biểu tại cuộc họp

Kết thúc Hội nghị các anh, chị Ban chấp hành cùng thống nhất các nội dung: 

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Hội thực hiện phụ trách, thành lập các ban, các tiểu ban, xây dựng mục tiêu cụ thể.

Đánh giá lại tinh thần tích cực và nhiệt huyết của hội viên tham gia Hội. Phát triển hội viên mới tại các khu vực các huyện (Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ), xây dựng nguồn hội viên từ doanh nghiệp Khởi nghiệp.

Tham gia hội viên theo Điều lệ Hội, và được lãnh đạo Hội xem xét đủ yếu tố trở thành hội viên và thẩm định doanh nghiệp tham gia Hội.

Tổ chức đào tạo các lớp hỗ trợ hội viên trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Xây dựng quỹ an sinh xã Hội (để có nguồn hàng năm chi phí cho công tác hoạt động từ thiện và công tác xã hội).

Tăng cường các hoạt động tổ chức của Hội có tính kết nối và hỗ trợ, hội viên thấy được lợi ích khi tham gia Hội. Ưu tiên sử dụng sản phẩm và các dịch vụ của hội viên, tăng sự gắn kết chặt chẽ hỗ trợ và quảng bá  thương hiệu cho doanh nghiệp.

Tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thể thao.

Chuẩn bị công tác tổ chức Đại Hội Hội DNT Quảng Ninh Khóa VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 (xây dựng kế hoạch tổ chức, quy mô, bầu nhân sự tham gia Ban chấp hành, thời gian dự kiến tổ chức).

Một số hình ảnh anh, chị Ban chấp hành phát biểu chia sẻ ý kiến tại Hội nghị:

 

 

 

 


Quay về trang chủ

Thư viện ảnh mới nhất