Đảm bảo nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025

Tiêu điểm
Chuyên mục: Thông tin - Sự kiện Saturday, 14/08/2021

Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông có tính liên kết cao; các KCN, KKT; hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển; hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn… Tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác rà soát các dự án, phân bổ hợp lý và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí.

Tuyến đường 10 làn xe từ nút giao Minh Khai đến cầu Bãi Cháy được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh đạt trên 50.000 tỷ đồng (chưa bao gồm ngân sách huyện, xã), trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương trên 5.500 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Từ thực tế cho thấy, nguồn vốn này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình, nhất là đối với những dự án động lực, trọng điểm, tạo nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, tạo nên dư địa phát triển kinh tế mới; đồng thời tạo ra nguồn vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Nhiều dự án, công trình đến nay đã được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho đô thị cũng như vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, góp phần tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

 

Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, qua tổng hợp của UBND tỉnh qua đề nghị do các chủ đầu tư, địa phương khoảng 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy phân tích, số vốn trên chỉ là khái toán ban đầu. Khi triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, tỉnh sẽ tính toán chính xác lại sự cần thiết và nhu cầu vốn của từng dự án cụ thể, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực. Do vậy tổng vốn đầu tư sẽ có thể thấp hơn so với số được đề xuất.

Được biết, tại Nghị quyết số 339/NQ-HĐND (ngày 24/3/2021) của HĐND tỉnh, cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đã thống nhất với Tờ trình số 1489/TTr-UBND (ngày 13/5/2021) của UBND tỉnh về vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn này là trên 58.600 tỷ đồng. Nguồn vốn này phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của tỉnh, địa phương, các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, cho biết: Từ định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh, đơn vị sẽ tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương, đảm bảo ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo để tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các chủ đầu tư thực hiện từng dự án cụ thể trên nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Cùng với đó sẽ quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh tính toán đến, như: Thanh toán nợ đọng XDCB; các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vai ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công-tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; các dự án động lực, trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn; các chương trình, dự án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phát huy hiệu quả, hiện UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB; chủ động quy hoạch, có kế hoạch cụ thể, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo sẵn sàng nguồn vật liệu san lấp mặt bằng phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án giao thông động lực và các dự án trọng điểm khác. Bởi đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất tác động trực tiếp đến công tác triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ kiên quyết chấm dứt đầu tư các dự án kém hiệu quả, thiếu tính khả thi trong các quy hoạch được duyệt để tập trung đầu tư cho các công trình, dự án cấp bách khác; cắt giảm, điều chuyển nguồn vốn đối với những dự án chậm tiến độ và có chế tài xử lý người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với chủ đầu tư, đơn vị liên quan để xảy ra lãng phí nguồn lực đầu tư, chậm tiến độ giải ngân theo kế hoạch hàng năm.

Nguồn Báo Quảng Ninh

Chuyên mục: Thông tin - Sự kiện 14/08/2021