Chiều 16/8, tại TP Hạ Long, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh kỷ niệm 5 năm thành lập và chuyển giao nhiệm vụ.

Tiêu điểm
Chuyên mục: Tin hội viên Tuesday, 30/08/2022

Chương trình vinh d được đón đồng chí Hoàng Bình Quân – Nguyên U viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng ban Đối ngoi Trung ương; đồng chí Nguyn Ngc Lương - Bí thư Trung Ương Đoàn, Ch tch Hi LHTN Vit Nam; anh Đặng Hng Anh – Phó Ch tch Hi LHTN Vit Nam, Ch tch Hi Doanh nhân tr Vit Nam; anh Hoàng Công Đoàn – Phó Ch tch Hi Doanh nhân tr Vit Nam, Ch tch CLB Đầu tư & Khi nghip DNT Vit Nam; đồng chí Cao Tường Huy - U viên Ban Thường v Tnh u, Phó Ch tch Thường trc UBND tnh Qung Ninh; đồng chí Bùi Văn Khng – U viên Ban Thường v Tnh u, Phó Ch tch UBDN tnh Qung Ninh; lãnh đạo Hi DNT Vit Nam; lãnh đạo CLB Đầu tư & khi nghip Vit Nam; lãnh đạo tnh Đoàn – Hi LHTN Vit Nam tnh Qung Ninh; lãnh đạo các s, ban, ngành, đoàn th tnh; lãnh đạo Hip hi Doanh nghip tnh Qung Ninh; lãnh đạo Hi n Doanh nhân tnh Qung Ninh; lãnh đao Hip Hi du lch tnh Qung Ninh; CLB Đầu tư & Khi nghip các tnh, thành ph trong c nước đã đến dđộng viên.

Anh Lưu Công Thành - Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng

Đại din Hi DNT Qung Ninh có anh Lưu Công Thành - Ch tch Hi; anh Khúc Đình Phương - Phó Ch tch Thường trc Hi; các anh ch U viên BCH Hi và hơn 40 anh ch cùng tham d chúc mng chương trình.

Đồng chí Bùi Văn Khắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ninh

CLB Đầu tư và Khi nghip tnh Qung Ninh được ra mt chính thc ngày 26/4/2017 vi 30 thành viên. Vi s mnh kết ni, định hướng và khi nghip, sau hơn 5 năm hot động, CLB Đầu tư và Khi nghip Qung Ninh đã tr thành nơi nuôi dưỡng, kết ni, phát trin các ý tưởng kinh doanh, d án khi nghip ca các bn tr trên địa bàn tnh vi các nhà đầu tư, t chc tín dng. Qua đó, giúp thanh niên hin thc hóa khát vng làm giàu chính đáng.

Lễ chuyển giao nhiệm vụ của CLB Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Ninh

Câu lc b hin có hơn 400 thành viên, trong đó nhiu thành viên được vinh danh “Doanh nhân sao đỏ”; “Top 10 Doanh nghip tr khi nghip xut sc toàn quc”. Không ch thc hin hiu qu vic phát trin doanh nghip, đóng góp vào phát trin kinh tế - xã hi, CLB Đầu tư và Khi nghip Qung Ninh còn th hin trách nhim vi cng đồng, t chc các hot động thin nguyn, chung tay phòng chng dch Covid-19.

CLB tri ân lãnh đạo

Trong thi gian ti, CLB Đầu tư và Khi nghip tnh Qung Ninh s tiếp tc phát trin các thành viên; tìm kiếm, phát hin các d án có tính kh thi, đặc bit là các d án trong lĩnh vc đổi mi sáng to để có phương án tư vn, h tr kp thi trên cơ s phi hp cht ch vi Trung ương Hi Doanh nhân tr Vit Nam, CLB Đầu tư và Khi nghip Doanh nghip tr Vit Nam, trin khai hiu qu “Chương trình h tr thanh niên, doanh nhân tr khi nghip theo mô hình “1 kèm 1”. Đồng thi, đẩy mnh vic kết ni, giao lưu định k gia các thành viên trong CLB vi nhau và vi các CLB tnh bn để to các mi quan h chung, t đó h tr nhau v mi mt, đưa CLB Đầu tư và Khi nghip tnh Qung Ninh ngày càng phát trin.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội DNT Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Ti l k nim, Ban Chp hành CLB Đầu tư và Khi nghip tnh Qung Ninh khóa III đã ra mt. Anh Phm Quang Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng Vân Đồn gi chc Ch tch CLB Đầu tư và Khi nghip tnh Qung Ninh.

Chuyên mục: Tin hội viên 30/08/2022