Phạm Anh
Phạm Anh Thắng
Giám Đốc - CTy TNHH 1TV XNH Hoàng Hà
Giám Đốc - CTy TNHH 1TV XNH Hoàng Hà
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Kim Sơn - Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Số điện thoại: 0935.118.888 Email: hoangha.co.co@gmail.com
Fax:

Loading the player ...

may nen khi