Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, và của toàn bộ hệ thống chính trị. Nhận thức được điều đó, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã chủ động tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật và tích cực thực hiện các giải pháp, xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đảng uỷ Than Quảng Ninh ký kết Quy chế phối hợp về công tác nội chính và
phòng, chống tham nhũng với Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Ảnh: Đảng ủy
Than Quảng Ninh
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Đảng uỷ Than Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Cụ thể, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo biên tập nội dung chương trình học tập quán triệt phù hợp với từng đối tượng và từng đơn vị. Hầu hết các đơn vị thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đều có chuyên mục về giáo dục kiến thức pháp luật trên hệ thống truyền thanh của công ty, nâng cao nhận thức về kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với pháp luật, tăng cường giám sát công khai, dân chủ. Do vậy, trong những năm qua cán bộ, đảng viên, người lao động phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng bộ đã có bước chuyển biến đáng kể về nhận thức, đề cao tinh thần giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang của người thợ mỏ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, cấp uỷ các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể ban thường vụ và người đứng đầu tổ chức theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Định kỳ kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng, trong đó chú trọng chất vấn vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, cơ quan chuyên môn và người đứng đầu. Các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Than cũng tổ chức ký cam kết đối với các uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, các phó giám đốc, kế toán trưởng và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong đơn vị (theo Công văn số 217-CV/ĐU ngày 19-5-2016 của Đảng uỷ) không để người thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em thực hiện, can thiệp, tác động vào việc lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác cán bộ, tuyển dụng; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng; cung ứng lương thực, thực phẩm. Đến thời điểm này đã có 457/562 đồng chí thực hiện ký cam kết theo nội dung trên.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Than Quảng Ninh cũng hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để đề phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cụ thể là thực hiện Điều lệ hoạt động của TKV được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TKV đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ, trong đó đi đầu trong việc thi tuyển cán bộ quản lý (Giám đốc các đơn vị thành viên) từ năm 2004. Đảng uỷ Than Quảng Ninh ký Quy chế phối hợp với TKV trong công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Các đơn vị trong Đảng bộ Than Quảng Ninh và Tập đoàn tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Luật Phòng chống tham nhũng, các nghị định, văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương. Theo đó, Tập đoàn đã đăng ký với Bộ Công Thương danh mục các vị trí công tác cần định kỳ chuyển đổi để thống nhất thực hiện trong toàn Tập đoàn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đình Thịnh, Phó Tổng Giám đốc TKV, cho biết: Trong Quy chế quản lý cán bộ của các đơn vị và Tập đoàn có quy định việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ nắm giữ vị trí trong bộ máy quản lý theo niên hạn từ 3-5 năm, quy định chuyển đổi vị trí công tác để thử thách và tuyển chọn những người đủ tài, đức vào những vị trí chủ chốt trong bộ máy hoạt động của Tập đoàn và đơn vị. Ngoài ra, Tập đoàn và các đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong những trường hợp cán bộ, nhân viên làm việc trong những vị trí “nhạy cảm” như: Bảo vệ, giám định, thủ kho, thủ quỹ, giao nhận, kiểm tra giám định hàng hoá... có thể bị chuyển đổi vị trí làm việc khi độ tin cậy đối với công việc được giao mặc dù chưa đến mức vi phạm nội quy, quy định của đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác với những cán bộ, nhân viên có quan hệ họ hàng, gia đình,... làm việc trong những vị trí không được phép theo quy định trong quá trình chia tách, sáp nhập đơn vị xảy ra; đối với cán bộ sắp đến tuổi nghỉ chế độ, vì lý do sức khoẻ, sức ép công việc,... có thể chuyển đổi sang vị trí công tác khác nhẹ hơn, hoặc được nghỉ chờ hưu trước 3 tháng nhưng vẫn hưởng nguyên lương... Ngoài ra, Đảng uỷ Than Quảng Ninh cũng chỉ đạo thực hiện tốt việc minh bạch, kê khai tài sản; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Với việc xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã đạt được những kết quả thiết thực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Những vụ việc phức tạp về tham nhũng, lãng phí đều được xem xét, chỉ đạo giải quyết nghiêm túc, công khai đảm bảo quy định của pháp luật. Có thể khẳng định kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng bộ Than Quảng Ninh và TKV đã góp phần tích cực vào việc chấn chỉnh tăng cường các mặt quản lý sản xuất kinh doanh, siết chặt kỷ cương nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có tác dụng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, đảm bảo phát triển bền vững; giữ vững đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Loading the player ...

may nen khi