Phạm Việt
Phạm Việt Thắng
Giám Đốc - CTy Cổ Phần Đông Hà
Giám Đốc - CTy Cổ Phần Đông Hà
Địa chỉ: Số 95 - Vũng Đục - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Số điện thoại: 0913.565.357 Email: dongha@donghajst.vn
Fax: 0203.3717.094 ĐT: 0203.3862.090

Loading the player ...

may nen khi