Đào Trọng
Đào Trọng Tuyên
Tổng Giám Đốc - Công Ty CP Du Thuyền Năm Sao Tuần Châu
Tổng Giám Đốc - Công Ty CP Du Thuyền Năm Sao Tuần Châu
Địa chỉ: Phường Tuần Châu - Hạ Long - Quảng Ninh
Số điện thoại: 0982.388.999 - Email: gd@paradisecruises.org
Fax: 0203.3842.366 - ĐT: 0203.3842.368

Website: http://datmo.vn
Loading the player ...

may nen khi