Chủ Tịch Hội
                                                                              Anh: Lưu Công Thành - Giám đốc
                                                                        Công Ty Cổ phần Thương mại Trung Thành
 
                                                              Phó Chủ Tịch Hội
              
                 Anh: Trần Văn Thuyết - CT HĐQT -Giám Đốc                            Chị Cao Hồng Vân - CT HĐQT
                        Công Ty vận tải ô tô Quảng Ninh                                          Công ty TNHH 1TV Newstar                      
 
                           Chị: Lê Thị Thêm  - Giám Đốc                                           Anh Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc
                       Công ty TNHH Đầu Tư Hoàng Anh                            Công ty TNHH Dịch vụ TM Tổng hợp Xuân Nghiêm
 
                Chị: Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch                               Anh: Phạm Anh Thắng - Giám đốc
                        Hội LHTN Việt Nam Quảng Ninh                                            Công ty Cổ phần XNK Hoàng Hà
 
                                                                                                
 Ban Chấp Hành Hội
 
                 Anh: Đoàn Thế Xuyên - Giám đốc                                               Anh: Đào Trọng Tuyên - Giám đốc
                    Công ty TNHH Phúc Xuyên                                           Công ty Cổ phần Du thuyền Năm sao Tuần Châu
           
                 Anh: Phạm Hồng Long - CT HĐQT                                             Anh: Vũ Quang Ninh - Giám Đốc             
     Công Ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp An Thịnh                                Công ty Luật Vũ Anh         
 
          Chị: Phạm Thị Kim Cương - Giám Đốc                                            Anh: Trần Xuân Tùng - Giám Đốc         
           Công Ty TNHH 1TV TMDV Bảo Vệ 135                                                Công Ty Cổ Phần Tùng Bách        
 
              Anh: Ngô Hùng Dũng - Giám đốc                                                   Anh: Đặng Xuân An - Giám đốc
           Công ty Cổ phần Thủy sản Tân An                                         Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Quảng Ninh
                                                                                                                            
             Anh:  Đặng Duy Quân - Giám Đốc                                                  Anh: Đồng Thanh Đăng - Giám Đốc
                    Công Ty TNHH Trí Lực                                                          Công ty Cổ phần Long Hải Quảng Ninh
   
      Anh: Ngô Hoàng Long-Trưởng CN đại diện                                       Anh: Nguyễn Quang Liệu - Giám Đốc 
          Công ty tư vấn Đầu tư, kế toán&kiểm                                      Công ty TNHH SX Thương mại Hùng Cường
                         toán AVINA - IAFC                                          
 
        Anh: Khúc Đình Phương - Phó Giám Đốc                                          Anh: Trần Quang Khải - Giám Đốc
                  Nhà máy Bia Thăng Long                                                    Công ty CP ĐT&PT  công nghệ Thuận Quang  
 
                                                                Anh: Bùi Văn Quang - Giám Đốc
                                                            Công ty Cổ phần Công nghệ Agrico
 
                                                                 
 
 
Loading the player ...

may nen khi